Fotograferen doe ik om beelden vast te leggen die mij aanspreken. Mijn werkgebied is breed. Het bijzondere landschap, krachtig lijnenspel, intrigerende vlakverdeling, dwarse composities. ‘Close-up en personal’ maar ook waarnemend, documentair, instinctief en op het gevoel. Een juiste nabewerking is wezenlijk onderdeel van het proces.

La photographie pour la photographie….
In de beschouwing van mijn fotografie is vaak het principe “L’art pour l’art” van toepassing. Mijn fotografie is formalistisch van aard; de foto moet worden beoordeeld op grond van kwaliteiten die in het werk aanwezig zijn, waaronder bijvoorbeeld ook technische en bewerkingsaspecten. Hierdoor komen mijn beelden vaak op zichzelf te staan. De beschouwer kan er een betekenis in zien of het als autonoom werk beschouwen. Meestal komen mijn beelden autonoom tot stand en hebben geen morele, didactische of andere specifieke functie. Ik ken mijzelf geen andere drijfveer toe dan het scheppen van een beeld. Estheticisme is hiermee nauw verbonden; vaak is mijn doel niet meer dan het tonen van schoonheid.

Echter …. andere gebieden van fotografie doen me soms besluiten af te wijken van vertrouwde paden.