Fotograferen doe ik om beelden vast te leggen die mij aanspreken. Mijn werkgebied is breed. Het bijzondere landschap, krachtig lijnenspel, intrigerende vlakverdeling, dwarse composities. ‘Close-up en personal’ maar ook waarnemend, documentair, instinctief en op het gevoel. Een juiste nabewerking is wezenlijk onderdeel van het proces.

La photographie pour la photographie….
Als je mijn foot’s bekijkt is vaak het principe “L’art pour l’art” van toepassing. Mijn foto’s zijn formalistisch van aard; de foto moet worden beoordeeld op grond van kwaliteiten die in het beeld aanwezig zijn, waaronder bijvoorbeeld ook technische en bewerkingsaspecten. Hierdoor komen mijn foto’s vaak op zichzelf te staan. De beschouwer kan er een betekenis in zien of het als autonoom werk beschouwen.
Meestal komen mijn beelden autonoom tot stand en hebben geen morele, didactische of andere specifieke functie. Ik heb geen andere drijfveer dan het maken van een fotografisch beeld.