Abstracte fotografie, bestaat dat?

Van Dale zegt over het begrip abstract het volgende:
“losgemaakt van de werkelijkheid (tegenstelling: concreet): abstracte schilderkunst die geen verband houdt met de zichtbare werkelijkheid (tegenstelling: figuratieve schilderkunst); abstract denken los van de toevallige werkelijkheid”.

Omdat fotografie in de eerste plaats het vastleggen is van de werkelijkheid om ons heen, kunnen we dan de term abstract gebruiken? Alles wat we kunnen zien is werkelijkheid of in het bijzonder geval een onherkenbaar detail van de werkelijkheid.
Abstract is een term die in de schilderkunst van toepassing is omdat daar uit de creativiteit van de kunstenaar beelden gecreƫerd kunnen worden die helemaal niets met de werkelijkheid om ons heen te maken hebben; fantasie beelden. Denk aan Dali, Pollock, Kandinsky.
Fotografie kan beelden tonen die onherkenbaar zijn en zodoende de indruk wekken abstract te zijn; het blijft echter een registratie van de werkelijkheid. Abstractie kan ingebracht worden door op het gemaakte beeld technieken los te laten die het beeld zodanig veranderen, vervormen, dat het verband met de werkelijkheid verloren gaat; op dat moment kan er sprake zijn van abstracte beelden met fotografie als uitgangspunt. Een gefotografeerd beeld wordt dan gebruikt als uitgangspunt; bij de bewerking kunnen dan gereedschappen als schaar en lijm, maar ook grafische software gebruikt worden om de van oorsprong fotografische werkelijkheid te vervormen tot een abstract beeld. Dit is niet meer fotografie pur-sang maar een nieuwe vorm van beeldende kunst.